Чужди езици

  learning

ЛЕРН ПРЕДЛАГА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЗИЦИТЕ:

 • Английски език
 • Разговорен английски
 • Английски за деца
 • Немски език
 • Разговорен немски
 • Немски за деца
 • Френски език
 • Разговорен френски
 • Френски за деца
 • Нидерландски /холандски език/
 • Разговорен нидерландски
 • Нидерландски за деца

Учебниците и  помагалата,  по които се работи при индивидуалните уроци, са съобразени с интересите и потребностите на  ученика или клиента.  Избират се такива учебници,  които да отговарят на целта,  с която се учи езикът, както и да съответстват на  нивото /А1, A2,  B1, B2, C1, C2/.  Акцентира се върху  развитието на  умението да се води разговор във всички речеви сфери, тъй като най-често  владеенето  на езика остава пасивно.  ЛЕРН  подготвя  за всички  видове изпити, както и провежда  уроци, чиято цел е научаването  и  поддържането на чужд  език.


Цена за индивидуален урок:

 • Индивидуалният урок е с продължителност 2 учебни часа
  (80 минути; учебен час = 40 мин.)
 • Цена:   40 лв