Курсове матури

festival-of-education-visible-learning-john-hattie-video12  клас      КУРС   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  2019 – 2020г.
МАТУРА  (ДЗИ)
Кандидатстудентски курсове за прием в УНСС – ЕПИ I и III МОДУЛ
Кандидатстудентски  курсове  по литература  за  прием в  СУ „Св.Кл.Охридски“

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик.

Курсът включва  120 учебни часа.
Време на провеждане:

вторник
8:00 – 11:30 / 15:00-18:30      / 4 уч.часа/

сряда
8:00 – 11:30 часа  / 4 уч.часа/

Начало:     1  октомври    2019 г          Край:    май 2020  г.

Цена:  980 лв
Изплаща се на  7 равни месечни вноски

от октомври  2019  до  април   20220  = 140  лв на месец
При записване се внася първата месечна вноска/за октомври месец/
В цената на курса са включени:
ксерокопия на учебни материали

  • 3 пробни изпита за матура
  • 1 пробен изпит за УНСС / СУ

Тъй като материалът и подготовката за ДЗИ по Български език и литература  и кандидатстудентският  изпит на УНСС  ЕПИ   I-ви    и  III-ти  МОДУЛ –  по езикова култура и   български   език и литература  са  сходни  /имат малко различия/, курсът всъщност подготвя едновременно и за матура, и за кандидатстудентски изпит в УНСС.
Материалът ще бъде взет до 1 май  2020. Този подход има най-малко две предимства: първо, дава възможност да се представите добре на предварителните изпити в УНСС и  СУ и второ, остава време за преговор и упражнения върху всички литературни творби   и върху формата на изпита.

Предимства на обучението в ЛЕРН

  • малки групи – 6 души
  • включени в цената материали и пробни изпити
  • навременно взимане на учебния  материал и упражнения върху цялостния формат на изпитите
  • ангажирани и отговорни, взискателни,   с опит в подготвянето на изпитния формат  преподаватели.  
  • изплащането на цената на курса на шест  равни месечни вноски.

Подготвителен курс за Държавен зрелостен изпит по български език и литература – Програма

6

 

 

 

 

 

 

Save